O nas

Właścicielem serwisu jest DREAMWAY Marcin Werner spółka jawna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000152912.
ul. Adama Mickiewicza 29
40-085 Katowice
NIP: 6272401472
REGON: 276963061
tel: (+48) 530 700 791
mail: biuro@gotesla.pl