Polityka Prywatności strony GoTesla.PL

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

DREAMWAY MARCIN WERNER SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000152912, NIP 6272401472, nr REGON 276963061.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@gotesla.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii Twoich danych (art. 15 RODO lub - jeśli ma to zastosowanie - art. 13 ust. 1 lit. f RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 1

  • W jakim celu? - realizacja Twojego zamówienia.
  • Na jakiej podstawie? - umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  • Jak długo? - przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie - cz. 2

  • W jakim celu? - polepszenie jakości naszych usług dzięki opiniom wystawianym przez Użytkowników za pośrednictwem serwisu do badania satysfakcji.
  • Na jakiej podstawie? - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia badań Twojej satysfakcji z naszych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
  • Jak długo?
   • jeśli nie wyrazisz swojej opinii - przez czas wynoszący 30 dni od dokonania przez Ciebie zakupu lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania;
   • jeśli natomiast wyrazisz swoją opinię - do momentu jej usunięcia lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie uwzględnimy Twojej opinii dotyczącej naszych usług w pracach nad ich dalszym rozwojem.
   * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

 3. Założenie konta w Sklepie

  • W jakim celu? - realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie.
  • Na jakiej podstawie? - umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Jak długo? - przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziesz mieć możliwości założenia konta i korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień czy sprawdzenie statusu zamówienia.

 4. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

  • W jakim celu? - obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
  • Na jakiej podstawie?
   • umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną
   • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową
  • Jak długo?
   • przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta - do upływu okresu dochodzenia roszczeń. 
   • do upływu okresu dochodzenia roszczeń –  lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
    ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie.
   * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku.

 5. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

  • W jakim celu? - marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam.
   (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)
  • Na jakiej podstawie? - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Jak długo? - do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych*.
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany.
   * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku.

 6. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

  • W jakim celu? - analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem polepszenia jej funkcjonalności (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).
  • Na jakiej podstawie? - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Jak długo? - do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych*.
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie uwzględnimy sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Sklepu w pracach nad jej rozwojem
   * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku.

 7. Wyrażenie przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych (np. informacji o ofertach specjalnych)

  • W jakim celu? - wysyłka informacji marketingowych, zwłaszcza ofert specjalnych analiza efektywności wysłanych przez nas wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki wiadomości w naszej działalności (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” Polityki prywatności).
  • Na jakiej podstawie? - Twoja zgoda na nasze działania marketingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Jak długo? - do momentu wycofania przez Ciebie zgody – pamiętaj, w każdej chwili możesz wycofać zgodę.
   Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas.
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziesz otrzymywać naszych materiałów marketingowych, w tym informacji o naszych ofertach specjalnych.

 8. Zawarcie umowy o dostarczanie bezpłatnego newslettera i bonusu w postaci treści cyfrowej

  • W jakim celu? - realizacja umowy o dostarczanie bezpłatnego newslettera i bonusu w postaci treści cyfrowej analiza efektywności wysłanych przez nas wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki i oferowania bezpłatnych treści w naszej działalności (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” Polityki prywatności).
  • Na jakiej podstawie? - umowa o dostarczanie bezpłatnego newslettera i bonusu w postaci treści cyfrowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Jak długo? - przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do momentu, w którym upłynie okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub nas.
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - nie będziesz otrzymywać informacji dotyczących Sklepu i naszych usług; nie otrzymasz też bonusu w postaci bezpłatnej treści cyfrowej.

 9. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

  • W jakim celu? - ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami.
  • Na jakiej podstawie? - nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Jak długo? - do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
  • Co się stanie, jeśli nie podasz danych? - brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
   * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku

PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.
Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach strony internetowej Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jej intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu podczas prac nad rozwojem Sklepu będziemy mogli zoptymalizować jego układ, wygląd oraz zamieszczane w nim treści, tak aby polepszyć jego funkcjonalność.

Ponadto, jeśli wyrazisz wolę otrzymywania od nas wiadomości marketingowych lub newslettera, a także bonusu w postaci bezpłatnej treści cyfrowej, możemy dokonywać analizy efektywności przeprowadzonej przez nas wysyłki. Przykładowo, możemy sprawdzić, czy i w jaki sposób wpłynęła ona na aktywność w naszym Sklepie. Takie działania pomogą nam ustalić ogólne zasady dotyczące wysyłki tego typu wiadomości i oferowania przez nas nieodpłatnego bonusu w naszej działalności - np. w zakresie optymalnych godzin wysyłki czy sposobu formułowania skutecznych treści.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL/TLS.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Google Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 • Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/elementy-sledzace-zewnetrznych-witryn
 • Microsoft Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 6 miesięcy od ostatniej wizyty w Sklepie.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.
Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH WRAZ Z INFORMACJĄ O EWENTUALNYM PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

  • każde działanie w związku ze Sklepem
   • hostingodawca - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
   • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
   • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
   • dostawca oprogramowania do prowadzenia sprzedaży - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
  • przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych
   • podmiot zapewniający usługi marketingowe - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
  • przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami zezwalającymi na prowadzenie działań analitycznych
   • podmiot umożliwiający działania analityczne na stronie - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
  • złożenie zamówienia w Sklepie
   • dostawca płatności - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
   • podmiot dostarczający do Ciebie produkt - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
   • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
   • dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
   • biuro rachunkowe - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
   • podmiot zapewniający system ratalny - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
  • zapis na newsletter lub wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych
   • podmiot zapewniający wysyłkę newslettera lub wiadomości marketingowych - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
  • skorzystanie z czatu online dostępnego w Sklepie
   • podmiot dostarczający czat online dostępny w Sklepie - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
  • skorzystanie przez Ciebie z usług dostarczanych nam w związku ze Sklepem przez portale społecznościowe
   • portale społecznościowe - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
  • wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług lub produktów
   • podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o Sklepie lub produktach i ich porównywanie - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską
  • nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania)
   • dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) - nie zachodzi przekazywanie danych poza Unię Europejską

A ponadto:
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.